SMART PEST CONTROL.

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG THÔNG MINH VỚI PESTS INSIDER.

Trọng tâm dịch vụ kiểm soát côn trùng của Pests Insider là phân tích xu hướng, báo cáo chuyên sâu và khuyến nghị ngăn chặn hạn chế để giúp bạn kiểm soát toàn diện vấn đề.

KIỂM SOÁT
CÔN TRÙNG

Chúng tôi sử dụng phương pháp Kiểm soát Côn trùng Tổng hợp (IPM).

ĐỊNH DANH
CÔN TRÙNG

Xác định chính xác loại côn trùng giúp bạn xử lý vấn đề (pest control) hiệu quả hơn.

BÁO CÁO
CHUYÊN SÂU

Chúng tôi có thể giúp bạn hoàn thành báo cáo theo yêu cầu của tiêu chuẩn BRCGS.

MÔ HÌNH VẬN HÀNH DỊCH VỤ

Thông tin chính xác, đầy đủ, minh bạch & truy xuất nhanh chóng là điều Pests Insider luôn cam kết với khách hàng.

Thông Tin Chính Xác

Nhập dữ liệu tự động nhanh chóng và tránh các lỗi do con người.

giảm chi phí

Giảm chi phí vận hành thông qua việc giảm chi phí đào tạo & nhân lực.

Thời Gian Thực

Theo dõi vị trí và tình trạng của thiết bị pest control theo thời gian thực.

Truy xuất dữ liệu

Truy xuất dữ liệu nhanh chóng và tin cậy, giúp ra quyết định chuẩn xác.

học tập trực tuyến

Từ chương trình đào tạo “Nhận thức về Côn trùng & Động vật gây hại” cho đến các chương trình kiểm soát động vật gây hại chuyên sâu, hãy tìm mọi thông tin cần thiết cho công việc của bạn.

Xem thêm thông tin về các giải pháp kiểm soát côn trùng.