Giải Pháp & Dịch vụ kiểm soát côn trùng

Dịch vụ kiểm soát kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp cho từng ngành hàng riêng biệt.

dịch vụ kiểm soát côn trùng
tổng hợp

Mỗi một khách hàng, mỗi ngành hàng luôn có những vấn đề khác nhau. Vì vậy các chuyên gia của Pests Insider luôn xây dựng các giải pháp và dịch vụ kiểm soát côn trùng riêng biệt để đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng khách hàng cụ thể.

chiến lược kiểm soát côn trùng

Chiến lược tiếp cận của chúng tôi để kiểm soát côn trùng không chỉ tập trung vào biện pháp xử lý hóa chất. Chúng tôi luôn kiểm tra trên thực địa để xác định loài côn trùng gây hại đang hoạt động và tìm ra cách chúng xâm nhập. Sau đó, chúng tôi áp dụng các biện pháp ngăn ngừa và các biện pháp cơ học để ngăn chặn côn trùng gây hại. Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục theo dõi & điều chỉnh chương trình kiểm soát côn trùng khi cần thiết.

báo cáo kỹ thuật số

Chúng tôi hiểu nhu cầu của bạn về hồ sơ kiểm soát côn trùng để đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn được GFSI công nhận. Hệ thống báo cáo kỹ thật số của chúng tôi là một công cụ để theo dõi báo cáo thông tin về chương trình kiểm soát côn trùng, bao gồm bất kỳ hoạt động nào tại từng trạm hoặc thiết bị kiểm soát côn trùng. Đây là một cách để chúng tôi đơn giản hóa việc kiểm soát côn trùng cho khách hàng.

giải pháp kiểm soát côn trùng cho Ngành hàng

Dịch vụ kiểm soát côn trùng, cũng như kinh nghiệm về kiểm soát côn trùng và động vật gây hại của Pests Insider trải dài trên nhiều ngành công nghiệp, vì vậy chúng tôi hiểu những thách thức riêng của từng ngành hàng: chế biến thực phẩm, bao bì thực phẩm, dược phẩm – sức khỏe & công nghiệp – sản xuất.

Chế biến Thực phẩm

Các chương trình kiểm soát côn trùng được xây dựng dựa trên việc khảo sát và đánh giá rủi ro.

Bao Bì thực phẩm

Các chương trình kiểm soát côn trùng phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn được GFSI công nhận.

Dược Phẩm & Sức khỏe

Chúng tôi chú trọng vào việc ngăn ngừa cho các chương trình kiểm soát côn trùng hiệu quả.

Công Nghiệp & Sản Xuất

Kỹ thuật kiểm soát côn trùng của chúng tôi là hiệu quả, tiết kiệm, an toàn cho con người.

dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên biệt

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu kiểm soát côn trùng & động vật gây hại tổng thể,
Pests Insider còn cung cấp kiến thức chuyên môn, giải pháp và dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên biệt cho từng nhu cầu chuyên biệt của khách hàng.

dịch vụ
định danh côn trùng

Xác định chính xác loại côn trùng giúp bạn xử lý vấn đề (pest control) hiệu quả hơn.

dịch vụ
báo cáo chuyên sâu

“In-depth inspections” là một yêu cầu của Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm BRC.

dịch vụ
ĐÀO TẠO NHẬN THỨC

Chương trình đào tạo ” Nhận thức Côn trùng & Động vật gây hại”.

dịch vụ
kiểm soát gián

Gián sẽ không ngừng xâm nhập vào bên trong để tìm thức ăn, nước và nơi trú ẩn.

dịch vụ
kiểm soát chim

Dịch vụ kiểm soát chim của chúng tôi giải quyết các vấn đề về chim gây hại.

dịch Vụ
kiểm soát Ruồi

Dịch vụ kiểm soát Ruồi – là loài vật trung gian truyền bệnh từ rác thải đến bàn ăn.

dịch vụ
kiểm soát chuột

Chuột đều có thể truyền bệnh cho người qua lông, phân và nước tiểu của chúng.

dịch vụ
kiểm soát mối

Mối có thể chui qua một vết nứt tầm 8.5mm, tức là độ dày của thẻ tín dụng.

dịch vụ
khử khuẩn chuyên dụng

Giải pháp giúp khách hàng phòng chống vi khuẩn, virus và bệnh truyền nhiễm.

Xem thêm thông tin về các giải pháp kiểm soát côn trùng.