Nếu kiến chúa chết thì sao?

Vai Trò của Kiến Chúa

Trong nhiều xã hội côn trùng, khi nữ hoàng chết, toàn bộ đàn cũng chết theo vì không thể sinh sản. Tuy nhiên, ở loài kiến ​​nhảy Ấn Độ ( Harpegnathos saltator ), “sự chuyển đổi đẳng cấp” xảy ra sau cái chết của kiến chúa. Khi kiến chúa còn sống, nó tiết ra pheromone ngăn kiến thợ cái đẻ trứng, nhưng khi nó chết, những con kiến thợ cảm thấy thiếu pheromone và bắt đầu chiến đấu với nhau để xác nhận vai trò đứng đầu.

Khi kiến chúa chết, cũng là thời điểm bắt đầu một cuộc chiến

Ở một số loài kiến, kiến thợ đấu tranh để thiết lập lãnh đạo mới sau cái chết của kiến chúa. Mặc dù các trận đấu tay đôi này kéo dài hơn một tháng, nhưng những thay đổi về hành vi và biểu hiện trong ba ngày đầu tiên của trận đấu tay đôi có thể dự đoán chính xác ai sẽ chiến thắng. 

Những con kiến tham gia vào các cuộc đấu tay đôi, đánh nhau bằng râu của chúng trong các cuộc đấu có thể kéo dài hơn một tháng. Trong khi hầu hết các con kiến khác nhanh chóng quay trở lại công việc thông thường của chúng trong quá trình tìm ra kiến chúa mới, thì những con kiến chiến thắng trở thành kiến chúa giả và có được các hành vi và trò chơi mới. Thông qua quá trình chuyển đổi này, tuổi thọ của chúng tăng lên đáng kể (từ bảy tháng đến bốn năm) và chúng bắt đầu đẻ trứng, cho phép đàn tiếp tục tồn tại.

Nguyên nhân sâu xa của những cuộc chiến trong thế giới của loài kiến

Những con kiến trong quá trình chiến đấu cho thấy có sự gia tăng mức độ dopamine. Nếu đem con kiến đang có lượng dopamine cao bỏ vào một đàn kiến khác đã có kiến chúa thì những con kiến thợ trong đàn sẽ tấn công làm giảm lượng dopamone của con kiến đó. Kết quả là mức độ dopamine giảm xuống và quay trở lại hành vi phục tùng và thiếu khả năng sinh sản.