Vai trò của kiến chúa

Có lẽ bạn đã nghe nói về ong chúa, nhưng kiến chúa thì sao? Thực ra, bất kỳ cộng đồng kiến nào cũng có kẻ cầm đầu, kiến cũng vậy. Kiến chúa làm những công việc để đảm bảo cộng đồng kiến của họ phát triển mạnh.

Kiến chúa có đẻ trứng không?

Kiến là động vật đẻ trứng, có nghĩa là chúng sinh sản bằng cách đẻ trứng sau thời kỳ giao phối. Một số kiến cái không cần giao phối vẫn đẻ trứng, chúng sinh sản theo hình thức sinh sản vô tính hoặc sinh sản đơn tính trong trường hợp trong tổ kiến không có kiến đực.

Trứng cũng là một phần của cơ chế trong tổ, cho phép số lượng các con kiến ​​lên tới hàng ngàn, hàng triệu.

Kiến chúa xuất thân từ đâu?

Vòng đời của kiến tiến triển qua nhiều gia đoạn. Sau khi đạt tới hình thái trưởng thành, kiến đảm nhận 3 vai trò trong cộng đồng kiến: kiến chúa, kiến thợ và kiến đực (kiến đực làm nhiệm vụ giao phối với kiến chúa).

Trong tổ kiến, kiến chúa và kiến thợ là những con kiến cái. Sau khi nhận thấy năng suất làm việc của nữ hoàng hiện tại đã giảm, kiến thợ nghĩ đến việc thay thế một người kế nhiệm. Kiến cái mới sinh (ấu trùng) sẽ được kiến thợ cho uống sữa kiến chúa, giúp nó trở thành kiến cánh (kiến chúa trong tương lai), kiến cánh có thể ở lại trong tổ để thay thế kiến chúa hoặc bay ra khỏi tổ để tìm cộng đồng kiến mới.

Sự biến đổi này có thể mất từ vài tuần đến vài tháng để hoàn thành, tùy thuộc vào điều kiện môi trường và loài. Một khi đã trở thành nữ hoàng, kiến chúa có một cuộc sống rất dài (một số loài lên đến 30 năm).

Vai trò của kiến chúa trong cộng đồng kiến

Kiến chúa có vai trò gì? chúng đảm nhận 2 nhiệm vụ chính, đó là sáng lập cộng đồng kiến và kiểm soát số lượng trong tổ

Kiến cánh sẽ rời tổ, bắt cặp cùng kiến đực bay ra ngoài. Sau khi giao phối, cô sẽ bay đi tìm một vị trí thuận lợi để làm tổ, trút bỏ của mình và đặt cụm trứng đầu tiên. Một khi trứng nở, chúng phát triển thành ấu trùng và sau đó trưởng thành, kiến chúa bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ thứ hai của mình – kiểm soát số lượng thành viên trong vương quốc.

Kiến chúa có thể tạo ra hàng triệu quả trứng trong cuộc đời của chúng. Tuy nhiên, nó kiểm soát vai trò của mỗi con kiến trong tổ, ra lệnh cho kiến thợ làm việc hoặc sản xuất nhiều kiến thợ mà không sản xuất kiến cánh đều nằm trong sự tính toán của nó, sự tính toán này phụ thuộc vào thời kỳ của cộng đồng kiến.

Điều gì xảy ra nếu kiến chúa chết?

Mỗi cộng đồng kiến đều có một nữ hoàng cai trị duy nhất, khi xảy ra bất hạnh với nó, những thành viên trong tổ sẽ nghĩ đến nhiều cách giải quyết khác nhau.

Ở một số loài kiến, kiến chúa chết chúng sẽ từ chối việc bầu một nữ hoàng mới lên thay (chúng sẽ chết cùng với kiến chúa). Tuy nhiên ở một số loài, cộng đồng kiến không thể tồn tại nếu thiếu nữ hoàng. Một số loài kiến khác thì có thể sẽ xảy ra xung đột do việc tranh chấp quyền lực trong tổ.